mình bot và tìm bạn để nch =))) [Chỉ có thành viên mới được thấy link. ]